Integritetspolicy

Vad är GDPR?
GDPR (General Data Protection Regulation) är den nya personuppgiftslagen som EU beslutat ska gälla i hela unionen från och med den 25 maj. I Sverige betyder det att den gamla lagen PUL ersätts av GDPR. GDPR reglerar hur man hanterar och lagrar personuppgifter. Man kan säga att kraven skärps och ställer högre krav på företag och föreningar att ta ansvar för den känsliga information man får in och behandlar.

Hur påverkar den dig?

Den påverkar inte dig mer än att du vet att vi tar hand om dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt. Vi kommer inte lämna dem vidare till obehöriga.


Våra skyldigheter och dina rättigheter
Vi är skyldiga att lagra dina personuppgifter på ett säkert sätt så att de inte kommer i otrygga händer, samt att ha ordning på de register vi har så att informationen är uppdaterad. Där ligger en del ansvar hos dig att meddela oss vid flytt till ny adress eller byte av telefonnummer tex. Du kan när som helst begära att få ta del av de uppgifter vi har lagrade om dig genom att kontakta administrationen. I de fall du anser informationen vara felaktig eller missvisande ändrar, eller raderar vi såklart den.

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter? När du lämnar dem till oss. När du blir medlem eller när du
anmäler dig till vårt mailutskick.

Vad kommer vi använda dina personuppgifter till?
Anledningen till att vi behöver ha personlig information från dig, såsom namn, adress, mailadress och telefonnummer är för at vi ska kunna nå ut med information om vad som händer i vår verksamhet. Det kan också vara för utskick av julkort till exempel. Födelsedata vill vi ha för att kunna fira dig vid en del jämna födelsedagar.

Hur länge lagras dina personuppgifter?
Vi sparar dem så länge vi behöver komma i kontakt med dig, alltså så länge du vill vara medlem/få informationsutskick. Ert namn kommer även lagras i register över tidigare medlemmar av historiskt intresse.

Samarbeten

När vi skickar ut mail med information till er använder vi oss av MailChimp. De behandlar personuppgifter enligt Privacy Shield vilket är godkänt av GDPR.

Barn och ungdomsverksamhet

För att, vid behov, komma i kontakt med föräldrar under barn och
 ungdomssamlingar tar vi även in namn och telefonnummer till föräldrarna.
 Den informationen raderas då den inte längre är relevant.


Läger eller kortare event
Vid läger eller andra event där vi behöver ha in mer information från dig, matallergier till exempel, skapar vi tillfälliga anmälningslistor som vi raderar när eventet är slut.