Om oss

Vi är en kristen församling. Det betyder att vi älskar och följer Jesus Kristus. Det gör vi tillsammans med varandra i församlingen och tillsammans med de andra Kristna kyrkorna i staden.

Vi tillhör Trosrörelsen som är ett svenskt kristet samfund och en del av den karismatiska kristna rörelsen. Läs mer på trosrörelsens hemsida: www.trosrorelsen.se. Där finns även trosrörelsens dokument om sexualitet.

Vi vill vara en varm, kärleksfull gemenskap där alla människor ska känna sig välkomna och uppskattade. Här hos oss ska man finna vänner att dela sitt liv och sin Gudsrelation med men också att fira gudstjänst tillsammans med. I agape har lovsången en central roll. Församlingen ska vara som en familj där Jesu Kärlek och efterföljelse hjälper oss att leva för andra och leva för varandra.

Kristen tro handlar om Jesus. - Att lära känna honom på ett personligt plan.
Vi tror på Bibeln och vår lära sammanfattades redan i början av kyrkans historia i den apostoliska trosbekännelsen. Den är gemensam för alla kristna kyrkor.

Vi är alla skapade med en inneboende längtan efter mening med livet. För att förstå den meningen, det syftet måste man fråga Skaparen. Vi tror att det är Gud som skapat oss med tanken att vi ska älska varandra och leva i gemenskap med Gud. Vi har alla gjort fel som gör att vi inte själva kan leva nära Guds renhet och helighet. Därför behöver vi Jesus som genom sin död och uppståndelse för vår skull öppnat en väg till Gud och detta nya liv. Allt vi kan göra är att lita på och ta emot detta ifrån Jesus.

Vi lever detta nya liv tillsammans med Gud och varandra i församlingar. Vi vill att alla ska få del av Guds gåva: evigt liv genom tron på Jesus så därför berättar vi för andra.
Vill du höra mer? Hör av dig till oss på info@agape.se så hjälper vi dig!

En vecka i kyrkan

  • Gudstjänster, bön och andra samlingar.
  • Lifegroups: mindre grupper där vi delar livet med varandra.
  • Equip: bibelundervisning.
  • HEROES: Från årskurs 4. (Fredagar kl. 17.30 - 19.00)
  • U-Night: Från årskurs 7. (Fredagar kl.20.00).
  • Agape Kids: Från 4 år. (i samband med gudstjänst).
  • Agape Young: Från 10 år .(i samband med gudstjänst).